Όραμα και αξίες

Σύντομα θα δείτε εδώ το όραμα της KARAG για το 2022